אכיפת זכויות יוצרים

עוד על הפרת זכויות יוצרים

עם המשך פיתוח האינטרנט, אנו עדים לגידול משמעותי ביותר בתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים.

אנשים אשר מנהלים עסקים בין היתר באמצעות אתרי אינטרנט, ואשר אינם מספיק ערים לסוגייה של זכויות יוצרים, מרשים לעצמם, או לאחרים הפועלים בשמם, להעתיק תוכן מאתרי אינטרנט אחרים. כל העתקה כזאת עלולה להוות הפרה של זכויות יוצרים, ולגרור אחריה דרישות ותביעות מצד בעל זכויות היוצרים.

למשל, אם בניתם אתר אינטרנט חדש, או מחודש, לעסק שלכם, והעליתם לאתר תמונות שונות אשר מצאתם באינטרנט וחשבתם שהם יתאימו לאתרכם – היזהרו! כל עוד לא מדובר בתמונות אשר הועמדו כדין לרשות הרבים, על ידי בעלי הזכויות בהן, אתם עומדים בסכנת תביעה!

שימוש עסקי בתמונות, או תוכן, או יצירות אחרות, של צדדים שלישיים, ללא רשותם, יהווה הפרה של זכויות היוצרים שלהם. למעט במקרה שאתם הייתם רשאים לחשוב שמדובר בתמונות אשר אין בהן בכלל זכויות יוצרים – ולא קל להוכיח זאת – החוק כמעט ואינו מכיר בהגנה כלשהי כנגד תביעה בגין הפרה כאמור.

חדשות לבקרים, אנשים מעלים בפנינו את ההסבר שמי שבחר את התמונות הוא מי שבנה את אתר האינטרנט. אולם, טיעון זה לא יפתור אתכם מאחריות, כל עוד מדובר באתר אשר מנוהל במסגרת העסק שלכם. לכל היותר, ייתכן שתוכלו לתבוע את נזקכם מאת מי שבנה את האתר כאמור.

חברות רבות בעולם מנהלות מעקב שוטף, באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אחר שימוש לא מורשה של תוכן שלהם, והם אינם מהססים להגיש תביעות כנגד מי שמפרים את זכויותיהם.

הסיבה העיקרית לפופולריות הרבה של תביעות מסוג זה נעוצה בהוראת חוק הקובעת כי התובע יהיה זכאי לדרוש מהנתבע פיצויים ללא הוכחת נזק בגין ההפרה. כלומר, אם בעבר היה על התובע להוכיח שנגרם לו נזק עקב ההעתקה, או שהמפר הפיק תועלת כלכלית מההעתקה – דברים אשר היה מאד קשה, עד בלתי אפשרי, להוכיח אותם – הרי שהיום התובע אינו עומד בפני קושי כזה. גם אם לא הוכיח נזק כלשהו, הוא יהיה רשאי לקבל פיצויים, בהיקף שבית המשפט יקבע, עד 100,000 ש"ח לכל מקרה של הפרה.

אם אתם הבעלים של זכויות יוצרים בתוכן ו/או בתמונות, אשר צדדים שלישיים העתיקו אותם, ומשתמשים בהם באתרים שלהם, ללא רשותכם, ייתכן ותהיו זכאים לפיצויים בהיקפים של עשרות אלפי שקלים או יותר. מצד שני, אם אתם העתקתם תוכן ללא רשות הבעלים, אתם מסתכנים בתביעה כאמור.

ברייף את רייף, אנו מתמחים בהליכים משפטיים בגין הפרת זכויות יוצרים. בין אם אתם רוצים לתבוע מי שמפרים את הזכויות שלכם, ובין אם נתבעתם בגין טענת הפרה כאמור, נוכל להתייצב לצדכם על מנת לשמור עליכם ועל הזכויות שלכם.