אכיפת סימני מסחר

מה הסעדים?

מהם הסעדים אשר החוק מעניק לכם כנגד מי שמפר את סימן המסחר הרשום שלכם? כלומר, מה יתן לך בית המשפט, אם הוא יפסוק לטובתך?

הסעדים העיקריים הנתבעים בהליכים מסוג זה הם צו מניעה ותשלום פיצויים.

מטרת צו המניעה היא לגרום למפר להפסיק מלהפר את סימן המסחר הרשום שלכם, ולהמנע מלעשות זאת שוב בעתיד.

מטרת הפיצויים היא לפצות אתכם על הנזקים שנגרמו לכם עקב מעשי הפרת סימן מסחר. במקרים מסוימים, ניתן לקבל פיצויים (עד 100,000 ש"ח) אפילו אם לא תוכיחו את היקף הנזק שנגרם לכם, או שלא נגרם לכם נזק כלכלי בכלל. פיצויים כאלה, הידועים בשם "פיצויים ללא הוכחת נזק" מוכרים בחוקים מסוימים, ויש מקרים בהם בית המשפט עשוי לפסוק אותם גם בתיק הכולל הפרת סימן מסחר רשום.

כמובן, אם בית המשפט יפסוק לכם פיצויים, הדבר עשוי להיות בנוסף על הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין אשר בדרך כלל יהיה על המפר לשלם לכם באם תזכו במשפט.

ושיהיה בהצלחה!

זכויות בעל הסימן

מהרגע שרשמת את סימן המסחר שלך, יש לך את הזכות למנוע מכל אדם אחר בישראל מלהשתמש בסימן שלך (שם או לוגו) או בסימן הדומה לו מאד, בתחום הפעילות שלך.

ההגנה המוענקת על ידי סימן מסחר רשום היא אחת ההגנות החזקות ביותר על פי חוק.

אם ראיתם שמתחרה שלכם פתח עסק עם שם דומה לסימן הרשום שלכם, או הקים אתר אינטרנט עם שם דומה, או מוכר מוצרי חיקוי, שהם אינם המוצרים המקוריים שלכם, תחת הסימן שלכם, או תחת סימן אחר הדומה לשלכם, יש לכם את כל הזכות למנוע זאת ולדרוש שיפסיק באופן מיידי.

החוק לא מחייב אתכם להוכיח שצרכנים התבלבלו, והוא לא מחייב אתכם להוכיח כמה נזק נגרם לכם, אם בכלל. עצם השימוש בסימן מסחר זהה או דומה לסימן רשום שלכם, באותו תחום, אסור.

כיצד אוכפים?

רצוי שכל מקרה ייבחן לגופו, בהתאם לנסיבות העסקיות והמשפטיות.

יהיו מקרים בהם יהיה רצוי לפתוח מיד בהליכים משפטיים כנגד מי שמפר את הסימן שלכם. משמעות הדבר היא הגשת תביעה בבית המשפט.

במקרים רבים אחרים, אנו נמליץ כצעד הראשון שנכין ונשלח מכתב דרישה למפר. לאור היקף ההגנה המוענק לבעלים של סימן מסחר רשום, ותודות לנסיון הרב שלנו, אנו מצליחים במקרים רבים להביא להפסקת מעשי הפרת סימן מסחר, ולתשלום פיצוי, אף ללא צורך בהגשת תביעה משפטית.

אף אם מתעורר הצורך להכין ולהגיש תביעה בבית משפט, עדיין קיימים סיכויים טובים שנצליח להביא להסדרת הנושא, לשביעות רצונכם, בשלבים המוקדמים של המשפט, ועל ידי כך לחסוך את העלויות ואת הסיכונים הכרוכים בכל הליך משפטי.

במידה ובכל זאת יהיה צורך לנהל את המשפט, אנו נעמוד לצדכם לאורך כל הדרך, מתוך מטרה להשיג את מטרות ההליך. במסגרת המשפט, כל צד יציג ראיות ועדים, ותהיה לו הזדמנות לבחון את ראיות הצד שכנגד ולחקור את העדים של הצד שכנגד. לאחר שעורכי הדין יסכמו את טענות הצדדים, בית המשפט יבחן את התיק ויתן פסק דין.

ככלל, בית המשפט יחייב את הצד המפסיד במשפט לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד לצד הזוכה.

סעדים זמניים

סעד "זמני" הוא סעד אשר תפקידו לתת מענה דחוף, עד למועד בו ינתן פסק הדין הסופי. לפעמים, משפט עלול להתנהל למשך תקופה ממושכת. במהלך זמן המשפט, עלול להגרם לתובע נזק אדיר באם המפר יוכל להמשיך במעשיו.

ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש סעד זמני, כגון צו מניעה זמני. יחד עם זאת, בתי המשפט היום לא נותנים סעדים זמניים כדרך השגרה, ויש צורך לבחון היטב האם צעד כזה מוצדק בנסיבות הענין.

התגוננות מול תביעת
הפרת סימן מסחר

כמובן, אנו מתמחים לא רק באכיפת הזכויות של בעלי סימני מסחר רשומים, אלא גם בייצוג בעלי עסק תמימים אשר נתבעו על הפרת סימן מסחר למרות שלא עברו על החוק.

לפעמים, בעל סימן מסחר רשום ינסה להשתמש בסימן, ובכח הכלכלי שלו, כדי לנסות ולדרוס עסקים אחרים, המתחרים בו כחוק. זאת, אפילו אם המתחרה פעל כדין ולא הפר שום זכויות. במקרים כאלה, אנו נגן עליכם במטרה להדוף כל תביעה לא מוצדקת שהוגשה נגדכם, ולחייב את התובע לשלם לכם הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.