אכיפת פטנטים

עוד על הפרת פטנט

ניתן לתבוע מישהו בגין הפרת פטנט רק לאחר שהפטנט נרשם בפועל.

יחד עם זאת, משנרשם הפטנט, ניתן לתבוע, למפרע, כל מי הפר את הפטנט מהרגע שהוגשה בקשת הפטנט. כלומר, אם בקשת הפטנט הוגשה ביום 1.1.10, וצד שלישי התחיל להפר אותו ביום 1.1.12, אבל הפטנט נרשם רק ביום 1.1.14, כי אז, החל מיום 1.1.14, נוכל לתבוע את אותו צד שלישי, בגין כל תקופת ההפרה, שהתחילה ביום 1.1.12.

פטנט, כמו סימן מסחר ומדגם, הוא זכות טריטוריאלית. כלומר, זכויות הפטנט קיימות רק באותה מדינה בה נרשם הפטנט. למשל, אם רשמנו פטנט בארץ, ומישהו מייצר מוצר מפר בסין, ומוכר אותו בארה"ב, לא נוכל להגיש נגדו תביעה בארץ מכח הפטנט הישראלי. אולם, אם הוא יתחיל למכור אותו ארץ, כי אז נוכל לפעול נגדו.

פטנט מורכב ממספר חלקים: תיאור (Description), שרטוטים (Drawings) ותביעות (Claims). המילה "תביעות" בהקשר זה לא מצביעה על הליכים משפטיים, אלא על החלק בפטנט שבו בעל הפטנט מגדיר את האמצאה שבגינה הוא תובע (כלומר, מבקש) לקבל פטנט.

כיצד בוחנים האם פטנט הופר על ידי צד שלישי? עלינו להשוות בין תביעות הפטנט, לבין המוצר החשוד כמפר. אם כל הרכיבים המפורטים באחת התביעות של הפטנט מצויים גם במוצר החשוד, כי אז הוא יפר את הפטנט. בנסיבות מסוימות, ניתן להצליח בטענת הפרה גם אם המוצר החשוד אינו כולל חלק מסוים מהרכיבים המפורטים בתביעת הפטנט, אם המוצר עדיין מגלם את עיקר האמצאה שבתביעת הפטנט.

מטבע הדברים, עריכת השוואה מן הסוג האמור לעיל מחייבת תחילה לפרש את תביעות הפטנט. למעשה, זהו לב לבו של הליך ההפרה. ברגע שבית המשפט קובע כיצד יש לפרש את תביעות הפטנט, לעיתים קרובות ברור מה תהיה תוצאת ההליך. מסיבה זו, בהליכי הפרה בארה"ב (אך, לצערנו, עדיין לא בארץ), בית המשפט מקיים תחילה הליך מקדמי לקביעת הפרשנות של תביעות הפטנט, המסתיים במתן החלטה בשם "Markman" (על שם המקרה הראשון בו הופעלה פרוצדורה זו). חלק גדול מהליכי ההפרה בארה"ב מסתיימים בעקבות החלטת ה- Markman, שכן היא מאפשרת לצדדים לצפות באופן די מדויק מה תהיה תוצאת ההליך הראשי.

כאשר באים לפרש את תביעות הפטנט, מייחסים את החשיבות העיקרית לאמור בתביעות עצמן, ולאמור בתיאור ובשרטוטים. אולם, ניתן להביא גם ראיות חיצוניות, כגון עדות מומחה, או מונחי מילון, על מנת להסביר את שנכתב בפטנט. לראיות חיצוניות כאלה ינתן משקל גדול יותר ככל שנוסח הפטנט אינו ברור מתוך קריאת הפטנט עצמו.

כיצד מתגוננים מפני תביעה על הפרת פטנט? בכל הליך משפטי על הפרת פטנט, הצד הנתבע יעלה שתי טענות הגנה עיקריות: (א) הפטנט אינו תקף, ומעולם לא היה צריך להרשם כפטנט; ו- (ב) גם אם הפטנט תקף, הרי שהמוצר של הנתבע אינו מפר אותו. בכל הנוגע להפרה, הצגנו לעיל את אופן בחינת הענין. ובאשר לתוקף הפטנט, הרי שהפטנט הרשום נהנה מחזקת תוקף. יחד עם זאת, אם הנתבע יוכיח שהפטנט לא היה צריך להרשם מלכתחילה, כי אז תביעת ההפרה תיפול, והפטנט יבוטל.

תוקף פטנט – אמצאה ובקשת פטנט חייבים לעמוד בתנאים רבים על מנת להיות כשירים לרישום כפטנט, וקצרה היריעה מלפרט כאן את כולם. אולם, הטענות העיקריות, החשובות ביותר, אשר נתבע יעלה כנגד תוקפו של פטנט יהיו שהאמצאה נשוא הפטנט לא היה בה חידוש, או לא היתה בה התקדמות המצאתית. אם הנתבע יצליח להגיש ראיות אשר יוכיחו כי האמצאה פורסמה, או היה בשימוש, לפני מועד הגשת בקשת הפטנט, כי אז יבוטל הפטנט עקב העדר חידוש. אם הנתבע יצליח להוכיח שלמרות שהאמצאה עצמה לא היתה ידועה לפני אותו מועד, בכל זאת היו קיימים מוצרים דומים מאד, ולאור זאת היה מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע, במועד הקובע, לבצע את האמצאה, כי אז הפטנט יבוטל בשל העדר התקדמות המצאתית.

נקודה מעניינית, שתמיד צריך לזכור אותה, היא, שקיומו של פטנט אחר, הרשום על שם הנתבע, והמתאר את המוצר החשוב כמפר, אינו מהווה טענת הגנה. פטנט, כאמור, מגן על התפתחות טכנולוגית, אבל מגן רק על אותו חלק של הטכנולוגיה שהוא חדש. הוא אינו גורע מתוקפו של כל פטנט קודם. למשל, אם אנו רשמנו פטנט בגין רכיבים 1-3, ובא צד ג', ומייצר מוצר שיש בו את רכיבים 1-3, ובתוספת רכיב 4, כי אז, אותו מוצר עדיין יפר את הפטנט שלנו, מאחר ויש במוצר את רכיבים 1-3. גם אם אותו צד רשם פטנט בגין התוספת של רכיב 4, דבר זה אינו מהווה טענת הגנה כנגד הפרת הפטנט שלנו. הפטנט שלו אמנם ימנע מאתנו להעתיק את המוצר שלו, אבל הוא לא מאפשר לו להעתיק את המוצר שלנו.

כפי שניתן להבין מן התיאור התמציתי לעיל, הליך של הפרת פטנט הינו הליך מן המורכבים ביותר הקיימים במערכת המשפט, הדורש מומחיות, מיומנות ונסיון. מאד מומלץ להיות מיוצג על ידי עורכי דין אשר זהו תחום ההתמחות שלהם.

ברייף את רייף, אנו עוסקים בתחום זה כבר 20 שנה, וצברנו נסיון רב ביותר. נשמח לעמוד לרשותכם ולקיים עמכם התייעצות בכל מקרה שאתם בוחנים לתבוע מישהו בגין הפרת פטנט רשום שלכם, או שהאשימו אתכם בהפרת פטנט של צד שלישי.

אנו מטפלים גם בהליכי הפרת פטנט בארץ, וגם בהליכים כאלה בארה"ב, אירופה ובכל מקום אחר בעולם. נשמח לסייע לכם גם בניהול הליך על הפרת פטנט בחו"ל.