תחומי עיסוק

קנין רוחני

קנין רוחני הוא כינוי אשר מתאר את תחום המשפט העוסק בקנין שאיננו מוחשי. הוא מקיף מספר רב של סוגי קנין, כגון פטנט, סימן מסחר, מדגם, זכויות יוצרים, ועוד. אנו מסייעים ללקוחותינו לתכנן, לרשום, לאכוף ולהגן על הקנין הרוחני שלהם, בארץ ובעולם.

בין היתר, אנו נותנים שרותים בתחומים הבאים:

סימני מסחר:
ייעוץ, רישום, אכיפה, הגנה, התנגדות, ביטול
>> מידע נוסף אודות: סימני מסחר

פטנטים:
ייעוץ, אכיפה, הגנה, התנגדות, ביטול

מדגמים:
ייעוץ, אכיפה, הגנה, התנגדות, ביטול

זכויות יוצרים:
ייעוץ, אכיפה, הגנה
>> מידע נוסף אודות: הליכים משפטיים

משפט מסחרי

אנו מלווים עסקים, קטנים וגדולים, באופן שוטף, ומספקים להם את מגוון השרותים המשפטיים שהם זקוקים להם, החל משלב הקמת העסק, דרך הרחבת פעילותו העסקית, וכלה במכירתו.
שרותים אלה כוללים סוגים רבים של פעולות משפטיות. השרותים עשויים, למשל, לכלול גם דברים מהסוג המתואר להלן:

– הסכמי ייצור
– הסכמי זכיון
– הסכמי פיינדר
– מזכרי הבנות
– LOI/MOU
– עסקאות בינלאומיות
– גישור
– בוררות
– דיני עבודה מצד המעביד
– מו"מ מסחרי

– חוזים
– הקמת עסקים
– עסקאות לרכישת עסקים
(אנחנו איננו עוסקים
באיתור הקונה/המוכר)
– הסכמי מייסדים
– הסכמי בעלי מניות
– הסכמי הפצה
– הסכמי אספקה